Montáž a údržba klimatizácie

Klimatizačná jednotka nie je klasický domáci spotrebič. Dôležitú úlohu tu zohráva kvalitná montáž klimatizácie, ktorú zrealizujeme ako firma so skúsenosťami.

Pri montáži klimatizácie treba rátať aj so stavebnými úpravami.

Je potrebné prepojiť  vonkajšiu klimatizačnú jednotku s vnútornou, a to párom izolovaných medených potrubí, v ktorých prúdi chladivo,  komunikačným a napájacím káblom.

Potrebný je aj odvod skondenzovanej vody z vnútornej klimatizačnej jednotky, ktorá sa tvorí pri ochladzovaní vzduchu v interiéri.  Rozvody sa môžu zasekať do steny, takže ich nebude vidno alebo ak sa chcete vyhnúť búraniu, riešime ich viditeľnými krycími lištami.

Veľmi dôležitý je tiež pravidelný servis klimatizácie, pri ktorom sa vyčistia oba výmenníky tepla klimatizácie, skontroluje sa náplň chladiva aj všetky mechanické a elektrické  pripojenia a urobí sa dezinfekcia klimatizácie.

Servis klimatizácie odporúčame vykonať aspoň raz ročne, pri niektorých modeloch sa tým predlžuje záruka z 2 rokov na 3 roky a viac.

Štandardná montáž klimatizácie zahŕňa montáž jednotky v štandardných podmienkach. Montáž vykonávajú zodpovední pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami.

Štandardná montáž klimatizácie v cene 240€ s DPH zahŕňa:

 • 1x prieraz steny z betónu (do 25 cm, ak bude hrúbka betónu viac ako 25 cm, cena montáže sa navýši o 30€ s DPH), tehly, YTONGU,
 • základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky,
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vnútornej jednotky do 5 metrov,
 • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY do 5 metrov,
 • sprevádzkovanie klimatizácie,
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu,
 • záverečný protokol o montáži.

 

Rozvody chladu – spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku. Dĺžka vedenia rozvodov chladu sa určí na obhliadke. K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody chladu, ktorých dĺžka je individuálna. Cena za meter rozvodov chladu je 35€ s DPH.

 

Montáž rozvodov chladu zahŕňa:

 • prepojovacie izolované medené potrubie 1/4″ / 3/8″ / 1/2″,
 • komunikačný kábel 4 alebo 5 x 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou,
 • estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia.

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny a iné).

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).

Doprava:

Doprava je v banskobystrickom kraji zadarmo. Mimo banskobystrického kraja stojí doprava 0,48 € s DPH za kilometer cesty tam aj späť.

Ako postupujeme?

Vyplňte kontaktný formulár a do 12 hodín sa s vami skontaktuje naše obchodné oddelenie. V prípade potreby sa dohodne obhliadka a určí sa ďalší postup.

Ďalšie informácie

Bližšie informácie k montáži:

 

 • približný čas štandardnej montáže klimatizácie s rozvodmi chladu do 4 metrov je 4 – 5 hodín,
 • montáž klimatizácie je stavebná úprava, odporúčame zakryť a/alebo odsunúť nábytok,
 • počas montáže je značne znížený komfort – hluk (predovšetkým pri prieraze steny), prach z vŕtania,
 • montáž klimatizácie sa môže v prípade nepredvídaných montážnych prác predĺžiť, preto prosíme zákazníkov, aby počítali aj s touto alternatívou, naším cieľom je dokončiť každú montáž v daný deň pre váš komfort,
 • klimatizáciu privezú naši technici v deň montáže a vynesú ju až k vám,
 • cena montáže zahŕňa základné ukončovacie práce.

Cena montáže nezahŕňa:

 

 • stavebné úpravy, murárske ani maliarske práce,
 • použitie vysokozdvižnej plošiny,
 • dodatočné plnenie chladiva (spravidla potrebné pri dĺžke trasy rozvodov chladu viac ako 5 m),
 • dodávka a montáž prídavného čerpadla kondenzátu,
 • parkovacie poplatky – podľa aktuálneho parkovného,
 • demontáž starej klimatizácie 200€ s DPH (zľava – 50% z demontáže pri montáži novej klimatizácie).